Lid worden

Om de opleiding van onze huidige leerlingen optimaal te laten verlopen,
worden er momenteel GEEN nieuwe leden aanvaard.

Voordat je als leerling kan beginnen aan je opleiding zweefvliegen is een zorgvuldige administratie van volgende documenten noodzakelijk. Hieronder leggen we uit hoe u zich kan aansluiten bij onze mooie vereniging.

Inschrijvingsformulier KAZM (*)

Met dit document vraag je aansluiting aan bij onze vereniging.

Registratie basisopleiding SPL (*)

Met dit document dien je je kandidatuur in om deel te kunnen nemen aan de opleiding.

Aanvraag aansluiting LVZC (Enkel voor brevethouders)

De Liga van de Vlaamse Zweefvliegclubs (LVZC) is de overkoepelende organisatie voor Vlaamse zweefvliegclubs. LVZC is ook de Declared Training Organisation (DTO) waar, onder andere, onze club onder opereert.

Lijst medische examinatoren

Om solo te mogen vliegen moet je in het bezit zijn van een medische verklaring. Deze kan je bekomen door een bezoek aan een van de medische examinatoren uit de onderstaande lijst.

Zorg dat voorgenoemde documenten (*) volledig worden ingevuld en gehandtekend vooraleer ze op te sturen naar ons secretariaat:

KAZM
t.a.v. secretariaat
Heihuizen 8
2390 Malle

Email: secretariaatKAZM@telenet.be

Daarnaast zorg je voor de betaling van je lidgeld:

Als je jonger bent dan 25 : € 335
Als je tussen de 25 en 64 jaar bent : € 360
Als je 65 jaar of ouder bent: € 340


Over te maken op bankrekeningnummer BE82 0682 0239 4668 op naam van:

KAZM

Heihuizen 8

2390 Malle

Vermeld bij de betaling: “Lidgeld KAZM: Naam + Voornaam

De volledige tarievenlijst kan u vinden onderaan op de pagina opleiding.